אהוד שפייזר

יו"ר ומייסד עוצמת הרצף

050-3531729

תומר טוקר

ראש מח' משאבים

054-3540014

מור כהן

ראש מח' מדיה ותוכן

054-2141627